THỦ TỤC TIẾP NHẬN CÁC YÊU CẦU DỊCH VỤ MEGAVNN

  Yêu cầu về thủ tục pháp lư, tư cách pháp nhân, cá nhân

  Tạm ngừng, tái lập dịch vụ MegaVNN

  Lắp mới MegaVNN

  Đổi tên truy nhập, cấp lại mật khẩu

  Đăng kư MegaVNN trên đường dây có sẵn

  Thay đổi gói cước, h́nh thức thanh toán

  Chuyển đổi chủ quyền MegaVNN

  Chấm dứt hợp đồng MegaVNN

  Điều chỉnh tên thuê bao MegaVNN

  Dời dịch MegaVNN

 

A .YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC PHÁP LƯ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN, CÁ NHÂN

1.Khách hàng cung cấp giấy tờ xác nhận chủ thể kư hợp đồng dịch vụ:

1.1.  Đối với cá nhân người Việt Nam :

- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc quân đội, công an), hoặc hộ chiếu Việt Nam c̣n hạn sử dụng

1.2.  Đối với cá nhân người nước ngoài :

- Hộ chiếu hoặc thẻ thường trú hay tạm trú của cơ quan quản lư xuất nhập cảnh có thẩm quyền cấp

1.3.  Đối với pháp nhân :

- Đại diện hợp pháp của pháp nhân kư tên, đóng dấu trong hồ sơ hợp đồng và cung cấp một trong các loại giấy tờ thành lập (xác định) pháp nhân.

- Đối với pháp nhân là cơ quan, doanh nghiệp nhà nước; đơn vị vũ trang; tổ chức chính trị, chính trị xă hội trung ương và địa phương chỉ yêu cầu đại diện pháp nhân kư tên, đóng dấu.

2.   Khách hàng cung cấp thông tin về địa điểm sử dụng dịch vụ hoặc địa chỉ liên hệ của khách hàng :

2.1.   Trường hợp địa điểm sử dụng dịch vụ hoặc địa chỉ liên hệ của khách hàng khai báo đúng với địa chỉ trên chứng minh nhân dân, hoặc giấy thành lập pháp nhân thuộc khu vực TP.HCM th́ không yêu cầu thêm loại giấy tờ nào khác.

2.2.   Trường hợp địa điểm sử dụng dịch vụ hoặc địa chỉ liên hệ của khách hàng khai báo khác với địa chỉ trên chứng minh thư hoặc giấy thành lập pháp nhân th́ đề nghị khách hàng cung cấp 1 trong các loại giấy tờ sau:

a.       Giấy tờ chứng minh nơi cư trú nếu khách hàng là cá nhân:

 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú; Thông báo lưu trú; Khai báo tạm vắng; xác nhận của công an phường, xă, thị trấn về nơi người đó sinh sống.

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;

 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đă có nhà ở trên đất đó)

 • Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

 • Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lư nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

 • Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đă bàn giao nhà ở, đă nhận  nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;

 • Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thức của Ủy ban nhân dân phường, xă, thị trấn;

 • Giấy tờ về giao tặng nhà t́nh nghĩa, nhà t́nh thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đ́nh di dân theo kế hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác;

 • Giấy tờ của Ṭa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giài quyết cho được sở hữu nhà ở đă có hiệu lực của pháp luật;

 • Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xă về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;

 • Giấy tờ chứng minh về đăng kư tàu, thuyền, phương tiện khác thuộc quyền sở hữu và địa chỉbến gốc của phương tiện sử dụng để ở. Trường hợp không có giấy đăng kư th́ cần có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xă về việc có tàu, thuyền, phương tiện khác sử dụng để ở thuộc quyền sở hữu hoặc xác nhận việc mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế tàu, thuyền, phương tiện khác và địa chỉ bến gốc của phương tiện đó.

 • Hợp đồng cam kết, cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân  (trường hợp hợp đồng cam kết, cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà của cá nhân th́ phải có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xă);

 •  Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức kư tên, đóng dấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lư của cơ quan, tổ chức) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xă là nhà ở đó không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.

 • Văn bản cam kết của công dân về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của ḿnh và không có tranh chấp về quyền sử dụng (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phuờng, xă, thị trấn).

    b.  Giấy tờ chứng minh nơi hoạt động nếu khách hàng là pháp nhân : giấy phép thành lập, giấy phép đầu tư, giấy đăng kư hoạt động, giấy đăng kư kinh doanh,…

    c.  Hóa đơn dịch vụ điện, nước, điện thoại, truyền h́nh cáp,… của tháng gần nhất.

 

B. YÊU CẦU LẮP ĐẶT MỚI  DỊCH VỤ MEGA VNN

·         Khách hàng điền 02 bản Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ Mega VNN (MegaVNN.1) (khách hàng có thể download mẫu phiếu để khai trước)

·         Lựa chọn tên Account (tài khoản), đăng kư gói cước sử dụng, h́nh thức tính cước, điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu và 02 tờ hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông

·         Xuất tŕnh các giấy tờ xác định chủ thể kư hợp đồng và giấy tờ xác định địa điểm sử dụng dịch vụ hoặc địa chỉ liên hệ – theo mục A

·         Nộp phí hoà mạng - Xem bảng cước

·         Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Chi nhánh Điện thoại sẽ tiến hành các thủ tục và liên hệ lắp đặt tại địa điểm của khách hàng yêu cầu, thời gian lắp đặt được thực hiện trong ṿng 7 ngày kể từ khi kư hợp đồng dịch vụ.

·         Khách hàng chuẩn bị các thiết bị đầu cuối (Máy tính có cấu h́nh tối thiểu 166Mhz hỗ trợ cổng USB hoặc có gắn card mạng cổng RJ45, Modem ADSL cổng USB hoặc cổng RJ45) trước khi yêu cầu kỹ thuật viên lắp đặt.

 

C. YÊU CẦU ĐĂNG KƯ DỊCH VỤ MEGA VNN TRÊN ĐƯỜNG DÂY CÓ SẴN

·         Xuất tŕnh các giấy tờ xác định chủ thể kư hợp đồng – theo mục A

·         Khách hàng thanh toán cước phí đến kỳ cước điện thoại tháng gần nhất

·         Khách hàng điền 02 bản Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ Mega VNN (MegaVNN.1)  (khách hàng có thể download mẫu phiếu để khai trước)

·         Lựa chọn tên Account (tài khoản), đăng kư gói cước sử dụng, h́nh thức tính cước, điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu và 02 tờ hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông

·         Nộp phí hoà mạng - Xem bảng cước

·         Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Chi nhánh Điện thoại sẽ tiến hành các thủ tục và liên hệ lắp đặt tại địa điểm của khách hàng yêu cầu, thời gian lắp đặt được thực hiện trong ṿng 2 ngày kể từ khi kư hợp đồng dịch vụ.

·         Khách hàng chuẩn bị các thiết bị đầu cuối (Máy tính có cấu h́nh tối thiểu 166Mhz hỗ trợ cổng USB hoặc có gắn card mạng cổng RJ45, Modem ADSL cổng USB hoặc cổng RJ45) trước khi yêu cầu kỹ thuật viên lắp đặt.

·         Lưu ư : người đăng kư dịch vụ  phải là chủ thuê bao đường dây điện thoại

 

D. YÊU CẦU CHUYỂN CHỦ QUYỀN DỊCH VỤ MEGA VNN

·         Chủ thuê bao cũ điền thông tin vào phần khách hàng cũ trên 02 Phiếu yêu cầu chuyển quyền sử dụng dịch vụ viễn thông (VT.5) và kư tên có xác nhận chữ kư của chính quyền địa phương hoặc xuất tŕnh CMND và kư tên trực tiếp tại các điểm giao dịch.

·         Chủ thuê bao cũ thanh toán cước phí (đến tháng gần nhất) đối với account sang tên   

·         Chủ thuê bao mới bổ túc các giấy tờ xác định chủ thể kư hợp đồng và giấy tờ xác định địa điểm sử dụng dịch vụ hoặc địa chỉ liên hệ – theo mục A

·         Chủ thuê bao mới kư lại 02 bản hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông với tên Account cũ , cam kết thanh toán cước phát sinh của account kể từ tháng tiếp theo tháng cước mà KH cũ đă thanh toán.

·         Nộp phí chuyển chủ quyền dịch vụ : 20.000đồng. 

 

E. YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH TÊN THUÊ BAO DỊCH VỤ MEGA VNN

·         Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu dịch vụ viễn thông (VT.3)

·         Khách hàng  thanh toán cước phí (đến tháng gần nhất)

·         Khách hàng bổ túc giấy tờ xác nhận thay đổi tên doanh nghiệp, cá nhân và kư lại 02 bản Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông

 

F. YÊU CẦU TẠM NGỪNG, TÁI LẬP DỊCH VỤ MEGA VNN

·         Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu dịch vụ viễn thông (VT.3)

·         Khách hàng xuất tŕnh giấy tờ xác nhận chủ thể kư hợp đồng như mục A nếu là cá nhân, đối với pháp nhân chỉ cần kư tên đóng dấu vào phiếu yêu cầu.

·         Chủ thuê bao thanh toán cước phí Internet (đến tháng gần nhất)

·         Yêu cầu tạm ngừng, tái lập sẽ được thực hiện trong ṿng 1 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu

·         Giá cước thuê bao trong thời gian tạm ngừng thu theo quy định hiện hành của Bưu Điện TP.HCM.

·         Lưu ư : chính chủ thuê bao trực tiếp đến yêu cầu dịch vụ.

 

G. YÊU CẦU ĐỔI TÊN TRUY NHẬP, CẤP LẠI MẬT KHẨU

·         Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ Mega VNN  (MegaVNN.2) 

·         Khách hàng xuất tŕnh giấy tờ xác nhận chủ thể kư hợp đồng như mục A nếu là cá nhân, đối với pháp nhân chỉ cần kư tên đóng dấu vào phiếu yêu cầu.

·         Chủ thuê bao thanh toán cước phí Internet (đến tháng gần nhất)

·         Yêu cầu sẽ được thực hiện trong ṿng 1 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu

·         Lưu ư : chính chủ thuê bao trực tiếp đến đăng kư dịch vụ

  

H. YÊU CẦU THAY ĐỔI GÓI CƯỚC, THAY ĐỔI H̀NH THỨC TÍNH CƯỚC

·         Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ Mega VNN  (MegaVNN.2)

·         Khách hàng xuất tŕnh giấy tờ xác nhận chủ thể kư hợp đồng như mục A nếu là cá nhân, đối với pháp nhân chỉ cần kư tên đóng dấu vào phiếu yêu cầu.

·         Chủ thuê bao thanh toán cước phí (đến tháng gần nhất)

·         Yêu cầu sẽ được thực hiện vào đầu tháng kế tiếp kể từ khi tiếp nhận yêu cầu

·         Lưu ư : chính chủ thuê bao trực tiếp đến đăng kư dịch vụ 

 

I. YÊU CẦU CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

·         Khách hàng điền thông tin vào 02 Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ viễn thông (xóa gỡ) (VT.3) và 02  Biên bản chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông (VT.7)

·         Khách hàng xuất tŕnh giấy tờ xác nhận chủ thể kư hợp đồng như mục A nếu là cá nhân, đối với pháp nhân chỉ cần kư tên đóng dấu vào phiếu yêu cầu.

·         Chủ thuê bao thanh toán cước phí Internet (đến tháng gần nhất) và đóng tạm thu cước đến tháng hiện tại.

 

J. YÊU CẦU CHUYỂN DỊCH MEGAVNN

·         Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu dời dịch vụ viễn thông (VT.4) 

·         Chi nhánh Điện thoại sẽ tiến hành khảo sát và gởi thông báo kết quả đến khách hàng

·         Sau khi nhận được giấy báo, khách hàng liên hệ đến các điểm gaio dịch để bổ túc các giấy tờ xác định chủ thể kư hợp đồng và giấy tờ xác định địa điểm sử dụng dịch vụ mớI hoặc địa chỉ liên hệ – theo mục A

·         Nộp phí theo quy định - Xem bảng cước

·         Chi nhánh Điện thoại sẽ tiến hành chuyển dịch đến địa điểm mớI của khách hàng yêu cầu, thời gian lắp đặt được thực hiện trong ṿng 7 ngày kể từ khi kư hợp đồng dịch vụ.